Dispensation for deltagere i Etape Bornholm

Stævneledelsen har modtaget nedenstående dispensation fra Stævne- og Reglementsudvalget:


Til Søllerød OK

Stævne- og Reglementsudvalget har modtaget en dispensationsansøgning angående løbere, der ønsker at deltage i DM Stafet 9. september 2022 i Slotslyngen, men har deltaget i motionsløbet Etape Bornholm i 2021 og planlægger at deltage i samme motionsløb i 2022, der for begges vedkommende går gennem Slotslyngen, hvorved de potentielle DM stafetdeltagere derved i princippet overtræder skovlukningen for Slotslyngen.

Ansøgningen støttes af stævnekontrollanten, der ikke finder, at den viden, deltagerne i motionsløbene vil få, vil have betydning for konkurrencen i DM Stafet, hvorfor dispensationen herved gives, således at deltagelse i motionsløbet Etape Bornholm ikke giver anledning til diskvalifikation. 

Venlig hilsen

Erik Nielsen
Stævne- og Reglementsudvalget
Dansk Orienterings-Forbund


Stævneledelsen